Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare

Despre proiect

Asociația Biounivers Vălișoara în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Alba implementează proiectul „Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba”. 


Acesta este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate și are o valoare totală de 3.172.245,93 lei din care 2.696.409,04 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și 475.836,89 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat.


Contractul de finanțare a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Asociația Biounivers Vălișoara având o durată de 31 de luni.


Activitățile proiectului vizează siturile Natura2000: ROSCI0004 Băgău, ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș și ROSCI0428 Pajiștile de la Mănărade, din județul Alba.

Obiectivele proiectului sunt:

-Asigurarea unui management eficient pentru 3 situri Natura2000 din Regiunea 7 Centru.

-Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupului țintă, cu privire la necesitatea protejării biodiversității.

-Facilitarea accesului la experiențe practice de educație ecologica pentru copiii din comunitățile locale vizate de proiect.

-Crearea unor premise care sa permită creșterea numărului de vizitatori în ROSCI0004 Băgau.

-Creșterea capacității instituționale de gestionare a ariilor naturale protejate pentru liderul/partenerul de proiect.

Proiectul creează 13 noi locuri de muncă la nivelul Beneficiarului și urmărește crearea unor premise care să permită un management eficient al rețelei Natura 2000, respectiv pentru 3 arii protejate din Regiunea 7 Centru.