Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare

Acord de colaborare între Asociația Biounivers și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

În vederea asigurării unei administrări unitare și eficiente a ariilor protejate precum și în conformitate cu legislația în vigoare, Asociația Biounivers a semnat un acord de colaborare cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, aceasta  din urmă având calitatea de administrator al ariilor naturale protejate din România. Obiectul acestui acord este de a stabili responsabilitățile ce le revin părților, în implementarea activităților aferente proiectului „Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba”. Activitățile proiectului vizează ariile protejate ROSCI0004 Băgău, ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș și ROSCI0428 Pajiștile de la Mănărade, din județul Alba.

Proiectul este implementat de Asociația Biounivers în colaborare cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.