Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare

COMUNITĂȚILE
LOCALE

Băgău, Alba

Băgău (în maghiară Magyarbagó) este un sat în comuna Lopadea Nouă din județul Alba, Transilvania, România.


Istoric

Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 (Sectio 139) localitatea apare sub numele de „Bago”.


Lăcașuri de cult

Biserica românească din lemn "Sf. Teodor Tiron" din anul 1733, cu modificări și adăugiri din 1847 și 1955 și cu picturi interioare din secolul al XVIII-lea (executate de Toader zugravul). Biserica este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Alba[3] elaborată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România în anul 2010.

Biserica greco-catolică „Nașterea Maicii Domnului“ (construită între 2000-2003).

 

Obiective turistice

Rezervația naturală „Tăul fără fund", situat la 450 m altitudine, cu o suprafață de 7,40 ha, conservă plante higrofile și faună acvatică într-o cuvetă lacustră formată în urma unui proces străvechi de alunecare[4]. Este alimentat de râurile Valea Râtului și Valea Pusta Băgău.


Obiective memoriale

Monumentul Eroilor Români din cele Două Războaie Mondiale. Monumentul dedicat eroilor români căzuți în luptele din cele Două Războaie Mondiale din satul Bagău, este situat pe șoseaua principală Aiud-Hopârta. Dezvelit în anul 1946, cu o înălțime de 3 m, monumentul are un postament din piatră pe care se înalță o coloană piramidală, care are în terminație o cruce din ciment mozaicat. Pe placa de pe fața monumentului se află inscripția: „În amintirea eroilor căzuți pentru patrie”. Pe partea stângă sunt înscrise numele eroilor din Primul Război Mondial, iar pe partea dreaptă a celor din al Doilea Război Mondial.

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83g%C4%83u,_Alba

Date cartografice
Date hartă ©2018 Google
Date cartograficeDate hartă ©2018 Google
Date hartă ©2018 Google
Hartă
Satelit
1 km 

Mănărade, Alba

Mănărade (în germană Donnersmarkt, în trad. "Târgul de Joi", "Joia", în maghiară Monora, Monorád) este un sat ce aparține municipiului Blaj din județul Alba, Transilvania, România.


Date geologice

În subsolul localității se află un masiv de sare,[1] iar pe teritoriul localității se găsesc mai multe izvoare sărate.


Istoric

Satul este atestat documentar din anul 1205 ca posesiune a Abației Igriș: possesio Monera et aliae quaedam possessiones ipsius ecclesie de Egrus.[2]

Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 (Sectio 172) localitatea apare sub numele de "Monora".


Personalități

Ion Costea, născut în Mănărade, a făcut studii la Blaj și Cluj unde a terminat științele juridice devenind avocat. În 1820 mitropolitului Moldovei Veniamin Costache și-a propus reorganizarea seminarului de la Socola (Iași). Pentru aceasta a fost trimis la Cluj, Gheorghe Asachi cu misiunea de a-i cere guvernatorului Bánffy aprobare pentru trei tineri absolvenți de la Blaj care erau necesari ca profesori în Moldova. După obținerea aprobării Asachi i-a găsit și ales pe Ion Costea, Iosif Manfi și Vasile Bob Fabian. Astfel, începând cu anul 1820, Ion Costea a devenit profesor de retorică și poezie la Seminarul din Socola, Iași.

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Gura_Arie%C8%99ului,_Alba

Date cartografice
Date hartă ©2018 Google
Date cartograficeDate hartă ©2018 Google
Date hartă ©2018 Google
Hartă
Satelit
1 km 

Gura Arieșului, Alba

Gura Arieșului (în maghiară Vajdaszeg) este un sat în comuna Lunca Mureșului din județul Alba, Transilvania, România.


Istoric

Din secolul al XIV-lea sat românesc, aparținând domeniului latifundiar al familiei nobiliare din localitatea învecinată Luncani.

Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 (Sectio 140) localitatea apare sub numele de „Vajda Szék”.


Date geologice

În perimetrul acestei localități s-a pus în evidență prezența unei acumulări de sare gemă.

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Gura_Arie%C8%99ului,_Alba

Date cartografice
Date hartă ©2018 Google
Date cartograficeDate hartă ©2018 Google
Date hartă ©2018 Google
Hartă
Satelit
1 km